Felhasználási feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Általános tájékoztatás

A jelen felhasználási feltételek a Makrodigit Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-928637, a továbbiakban: Makrodigit Kft.) által nyújtott szolgáltatások, illetve a www.makrodigit.hu weboldal bármilyen használatával kapcsolatos feltételeket tartalmazza. Az oldal látogatója az oldal látogatásával (valamint a Makrodigit Kft. által nyújtott bármely szolgáltatás megrendelésével külön is) a jelen felhasználási feltételeket elfogadja.

A www.makrodigit.hu weboldalt (a továbbiakban: Honlap) a Makrodigit Kft. üzemelteti. A Honlap, annak teljes tartalma, formája, a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások a Makrodigit Kft. tulajdonát képezik. A Honlap, és a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások csak és kizárólag a Makrodigit Kft. hozzájárulásával használhatók, a jelen felhasználási feltételeknek megfelelően.

A Honlapon elérhető számítógépes programok a Makrodigit Kft. szellemi tulajdonát képező, szerzői jogi védelem alá is tartozó szerzői művek. A jelen felhasználási feltételekben meghatározottakon kívül azokkal kapcsolatban semmilyen további használat, rendelkezés, bármely egyéb tevékenység nem engedélyezett, jogsértő magatartásnak minősül.

A szerződés létrejötte

A Makrodigit Kft. valamely szolgáltatását, vagy szolgáltatásait igénybe venni kívánó ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) a szolgáltatást az alábbi módokon rendelheti meg:

  • a Honlapról letölthető megrendelőlap (a továbbiakban: Megrendelő) kitöltésével, és annak akár postai úton, akár faxon, akár e-mailben történő visszaküldésével,
  • a Megrendelő tartalmával megegyező (vagy legalább annak leglényegesebb adatait tartalmazó), formához nem kötött megrendelés megírásával és annak akár postai úton, akár faxon, akár e-mailben történő visszaküldésével,
  • telefonon, a Makrodigit Kft. telefonos ügyfélszolgálatának (a továbbiakban: Ügyfélszolgálat) felhívásával.

Telefon (Ügyfélszolgálat): +36 30 990-5533
Fax: +36 1 700-1789
E-mail: info(kukac)makrodigit.hu

Amennyiben a megrendelés megfelel a jelen felhasználási feltételeknek (így különösen: a megrendeléshez szükséges adatokat tartalmazza), abban az esetben a Makrodigit Kft. díjbekérőt küld az Ügyfél részére. A szerződés a Makrodigit Kft. és az Ügyfél között akkor lép hatályba, ha az Ügyfél a díjbekérőben meghatározott díjat a Makrodigit Kft. számára átutalja, és az a Makrodigit Kft. bankszámlájára maradéktalanul megérkezik.

A szerződés fentiek szerinti hatályba lépésével az Ügyfél használati jogot szerez az általa megrendelt számítógépes program (programok) adott évre vonatkozó változatának (vagy azok módosítása esetén: változatainak) használatára egy számítógépen. További (különálló vagy hálózatba kapcsolt) gépeken való használat jogát kedvezményes áron lehet megvásárolni, ennek pontos mértékét, feltételeit a Makrodigit Kft. mindenkor hatályos árlistája tartalmazza.

A Makrodigit Kft. szolgáltatásai igénybe vételének lényeges szabályai

Az Ügyfél a szerződés hatályba lépése esetén az általa megrendelt számítógépes programot (programokat) önállóan tölti le a saját számítógépére, és önállóan telepíti. A Makrodigit Kft. a fenti elérhetőségein keresztül az Ügyfél kérése esetén segítséget nyújt, de semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a program azért nem működik, vagy nem működik hibátlanul, mert a letöltés, vagy a telepítés nem megfelelően történt.

Indításkor a program ellenőrzi a számítógépet, „egycéges” használatra jogosultak esetén a cég nevét is, ennek alapján előállít egy számokból és betűkből álló ún. 'kérdés' kódot. Válaszul ennek párját kell beírni.

A 'válasz' kódot a Makrodigit Kft-től kell kérni, a 'kérdés' kód megadásával a fenti elérhetőségek valamelyikének igénybe vételével. Amennyiben a válasz helyes, a program teljes körűen fog működni, egyébként nem. A helyes választ a program feljegyzi, és újból nem kéri. A számítógép hardver átalakítása új regisztrációs kódot eredményezhet. Mielőtt válasz kódot kér, feltétlenül olvassa el az alábbiakat, mert a regisztrációs kód megadása után a díj visszafizetésére nincs mód!

Vevőkód, a program kódolása

Minden Ügyfél egyedi vevőkódot (egy 4 jegyű azonosító számot) kap, a Makrodigit Kft. a saját nyilvántartásában ezt használja elsődlegesen azonosításra.

A program regisztrációja függ a vevőkódtól, a felhasználás módjától és ehhez igazodva a számítógép hardverétől vagy a könyvelt cég nevétől.

Emiatt minden programot még a regisztráció előtt be kell állítani (kódolni) a megfelelő vevőkódra és a jogosult felhasználás módjára.

A beállítás - a program évjáratától függően - többféle úton lehetséges:

  • Az MAKRODIGIT.SETUP telepítő program elvégzi automatikusan egy ún. információs (.INI) fájl alapján, amit a programlemezen vagy e-mailben küldünk el, illetve a program, amennyiben hozzáfér az internethez, titkos csatornán letölt magának a Makrodigit Kft. által üzemeltetett ftp helyről
  • Egy beírható 17 jegyű számmal.

Egy gépre egy program többféle vevőkóddal is feltelepíthető, ilyenkor a program indításakor kell kiválasztani, melyik vevőkód legyen aktív.

Ne adja át a kódolási információkat (pl. programlemezt) másnak, mert ha visszaélnek vele és regisztráltatják, azt Önnek számlázzuk ki!

„Egycéges” programot szabadon lehet több gépen is használni, de csak ugyanahhoz a regisztrált céghez.

A program/programok használati jogának átruházására csak és kizárólag abban az esetben van mód, ha az Ügyfél az általa megrendelt és kifizetett program/programok tekintetében teljes bizonyító erejű, írásba foglalt nyilatkozatával a használati jogot átengedi. E nyilatkozatnak tartalmaznia kell az új jogosult mindazon adatait, amelyek a Megrendelőn szerepelnek, és a használati jogot átruházó Ügyfél kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a használati jogot teljes mértékben és visszavonhatatlanul átengedi, arra vonatkozóan további igényt nem támaszthat. Tilos a programot, vagy annak részeit visszafejteni, megváltoztatni vagy nem a Makrodigit Kft-től származó regisztrációs kódot alkalmazni. A program/programok használata során az Ügyfél feladata, és kizárólagos kötelezettsége, hogy ellenőrizze a program/programok használatával létrehozott dokumentumokat. A Makrodigit Kft. semmilyen felelősséget nem vállal azon károk, vagy egyéb hátrányos következmények miatt, melyek az Ügyfelet, vagy harmadik személyt azért érnek, mert a program/programok használata során a dokumentumokba nem megfelelő adatok kerültek, vagy egyébként az Ügyfél a programot/programokat bármely egyéb okból nem megfelelően használta.

A program/programok használata során keletkezett károkért (beleértve a helytelen működés, az adatvesztés, a jogszabályok nem megfelelő alkalmazásából származó bármilyen kár esetét is) a Makrodigit Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. Egyéb esetben a Makrodigit Kft. felelőssége csak a program kifizetett díjának összegéig terjed.

A programok DEMO használata

A Honlapon a megrendelhető programok DEMO változata is elérhető, melyet a Honlap látogatói ingyenesen használhatnak. A DEMO változatok célja azonban kizárólag az, hogy bemutassák a programok működését, felépítését, jellegzetességeit, ennek megfelelően nem alkalmasak arra, hogy segítségükkel mindazon feladatok elvégezhetőek legyenek, amelyekre a programok teljes, díjfizetés ellenében igénybe vehető változatai szolgálnak. Ennek megfelelően a Makrodigit Kft. semmilyen felelősséget nem vállal a DEMO változatok működésével kapcsolatban.

A program/programok FRISSÍTÉSE

Az Ügyfél a program/programok használati jogát a következő évre vonatkozó változatára (vagy annak módosítása esetén: változatainak) abban az esetben szerezheti meg, ha annak díját a Makrodigit Kft. részére megfizeti. A frissítést az Ügyfél a program/programok első megrendelésével azonos módon megrendelheti (ld. fent). Szintén megrendelésnek minősül, ha az Ügyfél a Makrodigit Kft. által a részére kiküldött díjbekérőn szereplő díjat bármely további nyilatkozat-tétel nélkül a Makrodigit Kft. részére megfizeti. A frissítés szerződésmódosításnak minősül az Ügyfél és a Makrodigit Kft. tekintetében, amely akkor lép hatályba, ha az Ügyfél a díjbekérőben meghatározott díjat a Makrodigit Kft. számára átutalja, és az a Makrodigit Kft. bankszámlájára maradéktalanul megérkezik.

A „LÉGI MENTÉS” szolgáltatás egyes lényeges szabályai

Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy a „LÉGI MENTÉS” szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, általa megadott jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. A Makrodigit Kft. nem tartozik semmilyen felelősséggel azon károk, vagy egyéb hátrányos következmények miatt, melyek az Ügyfelet, vagy harmadik személyt azért érnek, mert a jelszó illetéktelen személyek tudomására jutott.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a program indításakor aktív internet-kapcsolat áll fenn, abban az esetben a Makrodigit Kft. azonosíthatja a számítógépet és a hozzá tartozó ügyfélkódot az esetleges illetéktelen belépések kiszűrése érdekében.

Az „Ügyfél tárhely” szolgáltatás egyes lényeges szabályai

Az Ügyfél kizárólagos felelősséggel tartozik azért, hogy az „Ügyfél tárhely” szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, általa, illetve az ő ügyfelei által megadott jelszó ne jusson illetéktelen személyek tudomására. A Makrodigit Kft. nem tartozik semmilyen felelősséggel azon károk, vagy egyéb hátrányos következmények miatt, melyek az Ügyfelet, vagy harmadik személyt azért érnek, mert a jelszó illetéktelen személyek tudomására jutott.

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben a program indításakor aktív internet-kapcsolat áll fenn, abban az esetben a Makrodigit Kft. azonosíthatja a számítógépet és a hozzá tartozó ügyfélkódot az esetleges illetéktelen belépések kiszűrése érdekében.

Adatvédelem

A Makrodigit ügyfele szerződéskötéskor hozzájárul, hogy a megrendelésében szereplő személyes adatai közül a nevét, címét, telefonszámát és e-mail címét a Makrodigit Kft. tárolja, kezelje és csak és kizárólag az ügyfél-kapcsolat tartáshoz felhasználja. A Makrodigit Kft az ügyfeleivel kapcsolatos személyes vagy egyéb adatot harmadik félnek nem ad ki. A programnak a Makrodigit szerverével történő időszakos kommunikációja során semmilyen személyes vagy érzékeny adat forgalmazására, felhasználására nem kerül sor. A Makrodigit ügyfele a tőle származó (és csak a tőle származó) statisztikai adatokat bármikor valós időben és teljeskörűen megismerheti a Makrodigit erre a célra szolgáló webes felületén. A Légimentés szolgáltatás keretében titkosan elküldött és eltárolt adatokhoz is csak és kizárólag az ügyfél kódolt programja fér hozzá. A programban tárolt személyes- vagy ügyféladatok védelméről a felhasználó köteles gondoskodni.

A jelen Felhasználási Feltételek hatálya

A jelen Felhasználási Feltételek 2018. június 1-től hatályos. A korábba hatályos Felhasználási Feltételek letölthető innen.

A jelen Felhasználási Feltételeket az Ügyfél a mindenkori díjbekérő átutalásával elfogadja, azt magára nézve kötelezőnek ismeri el, erről a tényről a díjbekérőkön jól látható módon tájékoztatást adunk.

Makrodigit Informatikai Kft. – 2018. június 1