Bér változások 2020 július 1-től

Adó és járulék változások 2020. július 1-től

Szochó és EKHO mértéke július 1-től 15,5%-ra változik.

Jogviszony változások:

A meglévő jogviszonyok egy részének érvényesség végét le kell zárni  2020.06 hóval és újat felvinni  2020.07 hótól ahol

 • Munkaviszonyosok, közfoglalkoztatottak (nem nyugdíjasok) esetén a „Fogl. járulék alapja” „Minimálbér 30%-a”
 • Nem munkaviszonyos nyugdíjasoknál a „Foglalkoztatói járulék” „Járulékmentes” legyen. (A tv. bevezeti a „kiegészítő tevékenységet folytató személy” fogalmát. Ennek minősül az új Tbj. „6. § szerinti biztosítási kötelezettség alá eső jogviszonyban kereső tevékenységet folytató saját jogú nyugdíjas személy, továbbá az az özvegyi nyugdíjban részesülő személy, aki a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte és egyéni vállalkozónak vagy társas vállalkozónak minősül – akkor is, ha a saját jogú vagy a hozzátartozói nyugellátás folyósítása szünetel.”
 • Meg kell adni az „Egyéni TB jár. Típusa új Tbj. tv szerint” tulajdonságot, ami lehet:
  • Nincs járulék
  • TB járulék
  • Nyugdíjjárulék, csak nyugdíjjárulékot fizetnek:
   • szociális szövetkezetben tagi munkavégzés keretében munkát végző tag;
   • egyházi szolgálati viszonyban álló egyházi személy;
   • álláskeresési támogatásban részesülő személy;
   • gyermekgondozási díjban, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekek otthongondozási díjában, ápolási díjban részesülő személy;
   • rehabilitációs ellátásban részesülő személy;
   • fejlesztési foglalkoztatási díjban részesülő személy;
   • rendvédelmi/honvédelmi egészségkárosodási járadékban/keresetkiegészítésben részesülő személy;
   • rehabilitációs ellátásban részesülő személy.

A jelenlegi AF, AM, EN, TN, MB, TF, TA, TM, TR, ST, GY, VT jogviszonyoknál ezek automatikusan megtörténnek, de a többi jogviszonyt le kell zárni és egy új 2020. 07.01 kezdő érvényességű változatot kell készíteni. 

Új Tbj. tv. miatt új járulék tételek:

 • Egyéni TB járulék alap
 • Egyéni TB járulék
 • Számított egyéni TB járulék
 • Családi járulékkedvezmény TB járulékból

Főfoglalkozású egyéni vállalkozó jogviszony törzsadatának módosításának lépései :

1. számfejtés >> tárgyhónap: 06
2. alapadatok >> jogviszonyok >> EF >> enter >> másolás
3. újra enter az EF jogviszonyra >> érvényesség utolsó hónapja: 2020.06
4. számfejtés >> tárgyhónap: 07
5. alapadatok >> jogviszonyok >> újabb jogviszony megadása
6. beillesztés
7. ezeket az adatokat kell módosítani: Kód: EF, egyéni járulékok (4 db): NEM, egyébi TB jár...: TB járulék >> RENDBEN

A dolgozó adatot nem kell módosítani.

Minimum járulékalap

 • Egyéni- és társasvállalkozó egyéni minimum TB járulékalapján megszűnik a 150% szorzó. Szochón és szakképzésin marad a 112,5%      !
 • Munkaviszonyban, közfoglalkoztatásban a minimálbér 30%-a a minimum járulékalap 2020. július 1-től! Nem teljes hónap (be-kilépés, biztosításból kieső távollétek, GYED, GYES, táppénzek gyerekápolás miatti fiz. nélk) esetén naptári nap * 30-ad rész. Nem kell alkalmazni munkaviszony melleti gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában, örökbefogadói díjban, gyermeknevelést segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, ápolási díjban részesülők, tanulók, hallgatók esetén. Egyes esetekben a nettó negatív lehet, a cég ilyenkor is köteles befizetni a járulékot.

2020. július 14-én módosították a 07.01-től hatályos törvényt. A munkaviszonyos minimum járulék alap csak szeptembertől él. 

A módosítás után a 104§:
(7) Az e törvény 27. § (2) bekezdés szerinti járulékfizetési alsó határ és a ténylegesen kifizetett járulékalapot képező jövedelem közötti különbözet után fennálló társadalombiztosítási járulékfizetési kötelezettséget a 2020. július és augusztus hónapra vonatkozóan nem kell teljesíteni. Ezekben az esetekben a járulékalapot képező jövedelmet a 27. § (1) bekezdése szerint kell megállapítani.