Közfoglalkoztatottak számfejtése

A közfoglalkoztatottak számfejtésével kapcsolatos tudnivalók

8/A.§ (1) A közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény 1. § (3) bekezdésében felsorolt közfoglalkoztatót a közfoglalkoztatási jogviszonyban történő foglalkoztatás esetére a szociális hozzájárulási adóból igénybe vehető részkedvezmény illeti meg. A részkedvezmény egyenlő a közfoglalkoztatott természetes személyt az adómegállapítási időszakra megillető, az adó alapjának megállapításánál figyelembe vett, a közfoglalkoztatottat terhelő közterhekkel és más levonásokkal nem csökkentett közfoglalkoztatási bér, de legfeljebb a közfoglalkoztatási garantált bér 130 százalékának tizenhárom és fél százalékával.

>> Közfoglalkoztatási portál <<

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény és egyéb, törvény alapján járó foglalkoztatási célú adókedvezmény ugyanazon személy után, egyidejűleg nem vehető igénybe. Az (1) bekezdésben meghatározott szerv által történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató kizárólag az e §-ban szabályozott adókedvezményt érvényesítheti. (3) A kedvezmény jogosulatlan érvényesítése esetén a szociális hozzájárulási adó megállapítására, befizetésére és bevallására, a mulasztási bírság, pótlék megállapítására az Art. alapján kerül sor.

(3) Közfoglalkoztató lehet:
a) helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,
b) költségvetési szerv,
c) egyházi jogi személy,
d) közhasznú jogállású szervezet,
e) civil szervezet,
f) az állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,
g) vízitársulat,
h) erdőgazdálkodó, amennyiben a közfoglalkoztatás keretében
ha) az erdő külön törvényben meghatározott közjóléti céljainak megvalósítása érdekében végzett feladatok ellátására,
hb) a természeti károkat szenvedett erdőterületek rehabilitációjára,
hc) erdészeti sétautak, turistautak és tanösvények kijelölésére, karbantartására,
hd) határjelek és környezetének karbantartására,
he) tűzpászták készítését és tűzmegelőzést szolgáló feladatok ellátására,
hf) kommunális hulladék gyűjtésére és elszállítására,
hg) az erdőterület kommunális szennyeződéstől való tisztítására kerül sor,
i) a (2) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátása esetén a szociális szövetkezet,
j) a vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartásával, a kapcsolódó területek növényzetének karbantartásával, továbbá a vasúti üzemi létesítmények fenntartója az üzemi létesítmény állagmegóvásával kapcsolatos feladatai ellátásában,
k) a kötelező önkormányzati feladat ellátásában közreműködő, törvény alapján kijelölt közérdekű szolgáltató.

Ehhez a számfejtéshez a programban be kell állítani az Alapadatok >> Cégtulajdonságok menüpontbana cégtulajdonságok közé, hogy

  • "Költségvetési szerv" vagy

  • "Közfoglalkoztatottak szocho kedvezményére jogosult"

HETI SZÁMFEJTÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAKNÁL

Azoknak az embereknek lehet heti számfejtést készíteni, akiknél a jogviszony jellege "közfoglalkoztatott".

Minden hétre lehet egy új számfejtést csinálni.

  • A napok kitöltése :
  • az első héten az első hét napjait kell bejelelölni a megszokott módon, a többi napot ki kell 'X'-elni
  • a második hét számfejtésekor a napok ugyanúgy vannak kitöltve, mint ahogy az első hetet elmentette. Az első hét napjait nem szabad módosítani, hanem a 2. hét napjait kell átírni 'X'-ről a megfelelő kódra.
  • a további hetek számfejtésekor hasonlóan kell eljárni mint a második hét esetén.

Mindig CSAK az utolsónak felvitt hét számfejtését lehet módosítani. Ha egy korábbi heti számfejtést kell módosítani egy dolgozónál, akkor előbb ki kell törölni ezt a számfejtést követő összes későbbi számfejtést ebben a hónapban.

HÓKÖZI KIFIZETÉS KÖZFOGLALKOZTATOTTAKNÁL

Számfejtéskor a naptárban a hét napjait át kell írni 'X'-re.