Bérprogram

Egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok bér és egyéb jövedelmeinek adó és járulék elszámolásához

pdf.gif  Bérprogram felhasználói ismertető


Bérprogram

A program az egyéni vállalkozóknál és a gazdasági társaságoknál vagy egyéb kifizetőhelyeknél előforduló bér és egyéb jövedelmek adó és járulék elszámolásának különböző eseteire készült, munkaügyi adatokkal csak részben foglalkozik. Használatához nélkülözhetetlen az idevonatkozó jogszabályok pontos ismerete. Kifizetőhelyek kezelése is megoldható, de a kifizetőhely-kezelés technikai okokból nem képezi a program részét automatikusan, az ilyen eseteket ügyfelenként kezeljük és állítjuk be.

Személyenként (jogviszonyonként), egy hónapon belül több azonos típusú kifizetés is lehetséges, ezek adatait a program göngyölíti.

A program kiszámítja és nyilvántartja az adókat, járulékokat, egészségügyi hozzájárulásokat, az adókedvezményeket és szakképzési hozzájárulást. Kezeli az EKHO bizonyos eseteit is.

Azt, hogy kinek melyik jövedelme után milyen adót, járulékot kell fizetni, az illető jogviszonyától és az alkalmazott számfejtési tételtől függ. A jogviszonyok és a számfejtési tételek tulajdonságai részben megadhatók. A program tartalmazza a gyakran előforduló jogviszonyokat, és ezek legtipikusabb számfejtési tételeit, az ezektől eltérő esetekben a konkrétan szükséges jogviszony vagy számfejtési tétel adatait a felhasználónak adhatja meg. Az egyes tételeknél fix adókulcsok és bizonylat nélkül elszámolható rész vagy költséghányad is megadható.

A program úgy jogviszonyokból, mint a különböző számfejtési tételekből jó néhányat tartalmaz példaként, az ezektől eltérő esetekben a konkrétan szükséges új jogviszony vagy számfejtési tétel adatait a felhasználó adhatja meg.

Nem minden tétel összege számolódik ki, egyeseket a felhasználónak kell kiszámolnia és egy összegben beírnia (pl. gyermektartás, stb.).

A számfejtés elvégezhető nemcsak a bruttó összegből kiindulva, hanem a kifizetett összeg vagy a teljes kifizetői költség bruttósításával is, tehát a nettó összegből indulva is, valamint a céges teljes költségéből indulva is.

A számfejtéskor meg kell adni az adott hónap különböző okok miatt a TB szempontjából kieső napjait, megbízásnál a biztosítási kötelezettség napjait.

Ez a nyilvántartás elsődlegesen a TB (biztosított és kieső napok) szempontjai szerint készül, de ezen belül lehetőséget ad a munka- és pihenőnapok, fizetett- és betegszabadság, stb. megkülönböztetésére. így lehetőség van egyes tételek számfejtésekor a megkülönböztetett napok automatikus beszámítására.

A program a következő adókat, járulékokat kezeli:

 • foglalkoztatót terhelő szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás,
 • levont társadalombiztosítási járulék,
 • foglalkoztató terhelő társadalombiztosítási járulék,
 • EKHO,
 • kisvállalati adó,
 • személyi jövedelemadó
 • egyszerűsített foglalkoztatott közterhe

A program figyelembe veszi a kifizetésből a járulékalapot képező jövedelmet, a minimum járulékalapot, akiknél szükséges a minimálbér vagy egyéb alapján számított járulékalapot.

A program kezeli az:

 • Adóterhet nem viselő, stb., hozott adatokat
 • Adóalapot csökkentő tételeket költséghányad szerint
 • Adóalapot csökkentő tételek nyilatkozat szerinti költségét
 • Adókedvezményeket: családi kedvezmény, súlyos fogyatékosság, első házas kedvezmény
 • Szociális hozzájárulási adó kedvezményeket (pl. munkaerőpiacra lépő kedvezménye)
 • Kisvállalati adót

Bérjegyzéket külön laponként, vagy egy lapra több személy felsorolásával is nyomtathatunk. Munkáltatói részlegek megadása esetén részlegenként is nyomtathatók bérjegyzékek. A személyi alapadatoknál lehetőség van e-mail cím megadására és a bérjegyzékek automatikus, e-mailben való továbbítására a munkavállalóknak.

Személyi összesítésnél megkaphatjuk a kifizetésenkénti vagy havonkénti összegeket és a tételes éves összesítést a TB járulékokról is, nyilvántartást a kieső- és munkanapokról, igazolást a levont járulékokról, bérösszesítőt az egyszerűsített foglalkoztatásról. Ezek alapján adóbevallás, adatszolgáltatás, NYENYI lap kézzel is kitölthető.

A program kinyomtatja az adatlapot az adóköteles jövedelmekről, a tartási kötelezettségekről, igazolást a nyilvántartásba vételről, az álláskeresési járadékhoz, a munkaviszony megszűnéséről, nyilatkozatot a családi kedvezmény figyelembevételéről.

A cég egészére kaphatunk tételes, könyvelési, naptári vagy címlet összesítőt, adatokat a bérfeladáshoz, egyszerűbb munkaügyi statisztikát és KSH bérstatisztikát. A programban lehetőség van hónap-, részleg-, személy-, jogviszonyszűréssel bármilyen számfejtett tétel keresésére, listázására.

A 08-as, 58-as, KIVA bevallások a T1041-es és T1042E adatlapokkal egyetemben importálhatók az ÁNYK nyomtatványkitöltő programba.

Az Államkincstárnak benyújtandó foglalkoztatói igazolást egészségbiztosítási pénzbeli ellátások igényléséhez a program importálható állományként elkészíti az ÁNYK program számára.

A Bér program együttműködik a MIKRODIGIT átutalási megbízás kitöltő programmal is, vagyis az esetleges munkabér átutalásokat már számfejtéskor el lehet készíteni, de ugyanígy az adók és járulékok átutalásai is itt előre kitölthetők. Készíthető az utalandó bérekről Excel, illetve csoportos GIRO, Budapest Bank, OTP, K&H, Erste, Szép Kártya import állomány.

Megadható a tételek könyvelési helye, az így kapott összesítő leegyszerűsíti a könyvelést.

MAKRODIGIT könyvelő programokhoz gépi bérfeladás lehetséges.

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a program nem alkalmazható:

 • TB kifizetőhelyekhez,
 • részletes munkaidő nyilvántartásra, változó munkarendhez,
 • külföldön végzett munkához, külföldről származó jövedelmekhez,
 • közalkalmazotti, közszolgálati, stb. jogviszonyhoz.