Egyszeres könyvelés

A kézzel vezetett könyveléstől eltérően egy sokkal bővebb rovatszám rendszert használunk,...

pdf.gif  Egyszeres könyvelés felhasználói ismertető


 

Ezek programok a hagyományos, kézzel vezetett könyveléshez képest sokkal több részre bontott nyilvántartást tesznek lehetővé.

A könyvelés egy saját rovatszám rendszerre történik, melynek felépítése az eredeti nyomtatványokon alapul, de kissé hasonlít a kettős könyvelésre is.

A Pénztárkönyv program is a Naplófőkönyvhöz hasonlóan kezeli a bankszámlá(ka)t. 

A fő rovatszámok a kézi könyvelés felosztását követik, de 3..5 számjegyig tovább bonthatók:

Naplófőkönyv Pénztárkönyv
1 Bankszámlák 1 Bankszámlák
2 Pénztárak 2 Pénztárak
31 Adóköteles bevételek 31 Adóköteles bevételek
32 Nem adóalap bevételek 32 Nem adóalap bevételek
33 Fizetendő ÁFA 33 Fizetendő ÁFA
3 Bevételek összesen 3 Bevételek összesen
41 Anyagjellegű ráfordítások 41 Anyag- és árubeszerzés
42 Személyi jellegű kiadások 42 Alkalmazotti bér és közterhei
43 Egyéb ráfordítások 43 Egyéb költségek
44 Pénzügyi, rendkívüli ráfordítások 44 Közvetített szolgáltatások
45 Beruházások (nem költség) 45 Beruházások (nem költség)
46 Egyéb nem adóalap kiadások 46 Egyéb nem adóalap kiadások
47 Levonható ÁFA 47 Levonható ÁFA
4 Kiadások összesen 48 Vállalkozói jövedelem kivét
51..53 Követelések (3 oszloppár szerint) 4 Kiadások összesen
5 Követelések összesen  
61..63 Kötelezettségek (3 oszloppár szerint)
6 Kötelezettségek összesen (a dőltbetűs rovatok a kézi könyvelésben nincsenek)
7 Pénzügyi eredmény
8 Jegyzett tőke

A programhoz adunk egy alap rovatszám rendszert. Ezt a felhasználó néhány megkötéssel a saját elképzelései szerint átalakíthatja, bővítheti. Lehetőség van az egyes könyvelt cégek sajátosságai szerinti egyéni, vagy minden cég részére közös rovatszám rendszer kialakítására.

Az ÁFA kiszámításához a normál ÁFA kulcsokon kívül bármilyen speciális kulcsot megadhatunk. A számolás kérhető előre és visszafelé is. Minden sornál az ÁFA bevallás adatai külön nyilvántartásba kerülnek, ezekből a program tetszés szerinti időszakra részletes kimutatást készít, vagy összesítve megadja a bevalláshoz szükséges adatokat. Kezeli azokat az eseteket, amikor a sor dátuma és az ÁFA elszámolása nem esik egybe (pl. átutalásos számlák), a teljes bevallást göngyölített kerekítéssel és ezt át is küldi az APEH nyomtatványkitöltő programjába (ABEV).

Egy könyvelt sorban az alábbi adatok szerepelnek:

 • Sorszám (hónaponként 1-től)
 • Dátum (a program a sorokat dátum szerint rendezi !)
 • Bizonylatszám (12 karakter, a hónapon belüli azonos bizonylatszám esetén a program figyelmeztet)
 • Szöveg (50 karakter, ha nem adunk meg szöveget, az első rovat nevét írja be)
 • Könyvelési tételek (rovatszám és Ft összeg, a sorban a tételek száma nincs korlátozva)
 • ÁFA bevallási adatok (65 bevallás sorszáma, adóalap, ÁFA)
 • Egyéb elszámolások adatai (kód és összeg, tagonkénti, munkánkénti, stb. gyűjtésekhez)
 • Egyéb, technikai kódok

Egyszerű sor beadása

 • A könyvelési tételek beadásakor először menüből kiválasztjuk a rovatszámot (lehet a számot közvetlenül is beírni, kerestetni szöveg vagy szám szerint, stb.), beírjuk az összeget.
 • A program a választott módon kiszámítja az ÁFA összegét és lekönyvelésével egyidejűleg az ÁFA(65) bevallás sorához rendeli az adóalapot és az Áfát.
 • Minden összeg, rovatszám, bevallás utólag külön-külön is megváltoztatható. A beadások sorrendje tetszőleges, ugyanaz a rovat, bevallási sor többször is szerepelhet. A program tárolás előtt ezeket összevonja és rendezi, ellenőrzi a sor egyenlegét, figyelmeztet a bevallási adatok esetleges hibáira.
 • Ha gyakran fordul elő hasonló tételek könyvelése, akkor a sorbeadást tárolhatjuk 'mintaként' is. Ha ezután a minta szerinti sorbeadást kérjük, a rovatszámok automatikusan követik egymást, a beadás nagyon leegyszerűsödik. 

Átutalásos számla kiegyenlítése

A kiegyenlítetlen számlák listájáról kiválasztjuk a számlát, beírjuk az összeget. A számla adatai automatikusan bekerülnek a könyvelésbe, a kiegyenlítési adatok pedig a számlanyilvántartásba.

Lekönyvelt sorok javítása

Ha nincs lezárva a könyvelés, a lekönyvelt sorok törlése, átírása, újabb sor beszúrása egyszerűen elvégezhető. Rovatszámok, Áfa bevallási hivatkozások sorozatban is átírathatók. Az évnyitó tételek is módosíthatók. Az egyenlegeket a program mindig átszámolja.

Nyomtatás kérhető bármilyen időszakra. A listákat a programok PDF formátumban állítják elő. Az előállított fálj egy PDF olvasó program (pl.: Adobe Reader) használatával válik megtekinthetővé. Innen nyomtathatjuk a dokumentumot, amennyiben papír formátumban van rá szükségünk, de el is menthetjük tetszőleges helyre a gépünkön, sőt akár e-mail-hez csatolva rögtön el is küldhetjüt azt.

 • Könyvelés nyomtatása soronként: választható részletességgel írja ki a sorok adatait.
 • Rovat összesítő nyomtatása: a kívánt időszak és az év elejétől halmozott forgalom rovatonként.
 • Kérhető a rovatpárok egyenlegeivel, csak kijelölt rovatokra, főbb rovatokhoz gyűjtve is.
 • A fenti nyomtatások kérhetők a kézi könyvelés szerinti felosztásban is, így egyszerűen átírható oda.
 • A4-es nyomtatásnál a nyomtatási kép nem azonos a nyomtatvánnyal, de az adatok annak megfelelőek.
 • Az ÁFA bevallás adatai kinyomtathatók a könyveléssel együtt soronként, külön kimutatásként és bevallás jellegűen összesítve.
 • Az egyéb elszámolások adatai összesítésként vagy a könyvelt sorokkal együtt nyomtathatók ki.
 • Nyomtatható pénztárbizonylat (utólag) és pénzforgalmi jelentés is.

Egyéb funkciók

 • Sorok keresése, összesítés dátum, bizonylatszám vagy szövegrészlet, rovatszám, összeg, ÁFA bevallási sor, egyéb elszámolás szerint.
 • Egy cég éves könyvelési adatainak lemezre mentése, visszatöltése.
 • Beépített számológép, öröknaptár, rendszer információk.