Kettős könyvelés program

A program cégek egyszerű és gyors könyveléséhez készült, tartalmazza a részletes vevő-szállító nyilvántartást...

pdf.gif Kettős és devizás kettős felhasználói ismertető

A program kisebb forgalmú kft-k könyveléséhez készült.

A programhoz adunk egy alap számlatükröt, ezt a felhasználó szabadon átalakíthatja, bővítheti.
A könyvelési számlák 12 számjegyig számozhatók.

A program számlatípusok használatával működik. A számlatípusokat a számlatükör megadásakor kell beállítani. Két csoportja van. Az egyik szabadon megváltoztathatóak, de a helyes működéshez legalább egy adott típusú számlának léteznie kell: Normál, Vevők, Szállítók, Pénztár számlák, Bank számlák, Levonható ÁFA, Fizetendő ÁFA. A másik szabadon megváltoztathatóak, de a helyes működéshez legfeljebb egy adott típusú számla létezhet: Vevők összesen, Szállítók összesen, Mérleg szerinti eredmény, Árfolyam nyereség, Árfolyam veszteség, Adózott eredmény elszámolása, Zárómérleg számla, Nyitómérleg számla.

Ha egy számlaszámot tovább bontunk, az automatikusan gyűjtővé válik és a program a továbbiakban nem enged rá könyvelni (az addig oda könyvelt tételek átkönyveltethetők).

Lehetőség van az egyes könyvelt cégek sajátosságai szerinti egyéni, vagy minden cég részére közös számlatükör kialakítására.

A program telepítésekor 5 naplót hoz létre: 1.Pénztár, 2.Bank, 3.Vevő, 4.Szállító, 5.Vegyes. 
Ezeknek nevét vagy sorszámát nem lehet módosítani vagy törölni.
A program tetszőleges számú napló használatát teszi lehetővé, ezeket egy max. 5 jegyű, betű(k)ből és/vagy szám(ok)ból álló azonosítóval jelölhetjük.

Az ÁFA kiszámításához a normál ÁFA kulcsokon kívül bármilyen speciális kulcsot megadhatunk. A számolás kérhető előre és visszafelé is. Minden sornál az ÁFA bevallás adatai külön nyilvántartásba kerülnek, ezekből a program tetszésszerinti időszakra részletes kimutatást készít, vagy összesítve megadja a bevalláshoz szükséges adatokat. Az ÁFA szerinti teljesítés időpontja külön megadható. A program elkészíti a teljes bevallást göngyölített kerekítéssel (xx65) és ezt át is küldi az APEH nyomtatványkitöltő programjába (ÁNYK).

Egy könyvelt sorban az alábbi adatok szerepelnek:

 • Napló száma, jele (1..9, A..Z).
 • Sorszám (hónaponként, naplónként 1-től indul, 4 jegyű).
 • Dátum (a program a sorokat dátum szerint rendezi !)
 • Bizonylatszám (12 karakter, a hónapon belüli azonos bizonylatszám esetén a program figyelmeztet).
 • Szöveg (50 karakter, ha nem adunk meg szöveget, az első könyvelési számla nevét írja be).
 • Könyvelési tételek (könyvelési számla és Ft összeg, a sorban a tételek száma nincs korlátozva).
 • ÁFA bevallási adatok (65 bevallás sorszáma, adóalap, ÁFA).
 • Egyéb elszámolások adatai (kód és összeg, tagonkénti, munkánkénti, stb. gyűjtésekhez).
 • ÁFA szerinti teljesítés dátuma.

Egyszerű sor beadása

 • A könyvelési tételek beadásakor először kiválasztjuk a naplót, majd menüből a számlaszámot (lehet a számot közvetlenül is beírni, kerestetni szöveg vagy szám szerint, stb.), beírjuk az összeget.
 • A Tartozik-Követel oldal egy billentyűvel váltható. Újabb tétel összegeként a program a Tartozik-Követel oldal különbségét kínálja fel.
 • A program a választott módon kiszámítja az ÁFA összegét és lekönyvelésével egyidejűleg az ÁFA (65) bevallás sorához rendeli az adóalapot és az Áfát.
 • Minden összeg, számla, bevallás utólag külön-külön is megváltoztatható. A beadások sorrendje tetszőleges, ugyanaz a számla, bevallási sor többször is szerepelhet. A program tárolás előtt ezeket összevonja és rendezi (egy főkönyvi számla a soron belül csak Tartozik vagy Követel lehet), figyelmeztet a bevallási adatok esetleges hibáira.
 • Ha gyakran fordul elő hasonló tételek könyvelése, akkor a sorbeadást tárolhatjuk 'mintaként' is. Ha ezután a minta szerinti sorbeadást kérjük, a lépések automatikusan követik egymást, a beadás nagyon leegyszerűsödik.

Átutalásos számla kiegyenlítése

A kiegyenlítetlen számlák listájáról kiválasztjuk a számlát, beírjuk az összeget. A számla adatai automatikusan bekerülnek a könyvelésbe, a kiegyenlítési adatok pedig a számlanyilvántartásba.

Lekönyvelt sorok javítása

Ha nincs lezárva a könyvelés, a lekönyvelt sorok törlése, átírása, újabb sor beszúrása egyszerűen elvégezhető. Főkönyvi számlaszámok, Áfa bevallási hivatkozások sorozatban is átírathatók. Az évnyitó tételek is módosíthatók. Az egyenlegeket a program mindig átszámolja.

A kiírásokhoz kérhetjük, hogy a különböző naplók sorai együtt szerepeljenek (Összevont napló). Ez különösen kereséskor hasznos.

Nyomtatás kérhető bármilyen időszakra. A listákat a programok PDF formátumban állítják elő. Az előállított fálj egy PDF olvasó program (pl.: Adobe Reader) használatával válik megtekinthetővé. Innen nyomtathatjuk a dokumentumot, amennyiben papír formátumban van rá szükségünk, de el is menthetjük tetszőleges helyre a gépünkön, sőt akár e-mail-hez csatolva rögtön el is küldhetjüt azt.

 • Napló nyomtatása soronként: választható részletességgel írja ki a sorok adatait.
 • Pénzforgalmi jelentés: bármelyik pénzforgalmi számla (38...) Bevétel/Kiadás adatai kiírathatók ebben a formában soronként, naplótól függetlenül.Az egyéb elszámolások adatai összesítésként vagy a naplósorokkal együtt nyomtathatók ki.
 • Főkönyvi számla (karton): bármelyik kiválasztott számla Tartozik/Követel adatai kiírathatók soronként, ellenszámlánként. Végül az időszaki és a halmozott forgalmat kapjuk.
 • Főkönyvi számla összesítő: kiírja az összes számla tárgyidőszaki és halmozott forgalmát.
 • Napló összesítő: összesített Tartozik és Követel forgalom, naplónként.
 • Főkönyvi kivonat: számlánkénti Tartozik/Követel forgalom és egyenlegek számlaosztályonként. A könyvelteken kívül a gyűjtött adatok is szerepelnek.
 • Záró kimutatás: számlaosztályonkénti forgalom és egyenlegek, mérlegszámlánként és eredményszámlánként összesítve.
 • Pénztárbizonylat utólag nyomtatható, számozása automatikus.
 • Az ÁFA bevallás adatai kinyomtathatók a naplókkal együtt soronként, külön kimutatásként és bevallás jellegűen összesítve.

A program kívánság szerint bármikor elkészíti a mérleget és az összköltséges eredménykimutatást(az 'A' típusúakat). Ennek feltétele, hogy a számlatükör tartalmazza a szükséges esetekben a mérleg vagy az eredménykimutatás megfelelő sorszámára hivatkozást.

Egyéb funkciók

 • Keresés, összesítés többféle szempont szerint.
 • Egy cég éves könyvelési adatainak lemezre mentése, visszatöltése.
 • Beépített számológép, öröknaptár, rendszer információk.
 • Egyéb elszámolás: a naplósorokba beírhatjuk egy másik nyilvántartás adatait is, ezt pl. partnerekkel, tagokkal, munkákkal kapcsolatos elszámolásra, kijelölésre, stb. használhatjuk.