Bérprogram

Egyéni vállalkozók és a gazdasági társaságok bér és egyéb jövedelmeinek adó és járulék elszámolásához

Bérprogram

A program az egyéni vállalkozóknál és a gazdasági társaságoknál vagy egyéb kifizetőhelyeknél előforduló bér és egyéb jövedelmek adó és járulék elszámolásának különböző eseteire készült, munkaügyi adatokkal csak részben foglalkozik. Használatához nélkülözhetetlen az idevonatkozó jogszabályok pontos ismerete. Kifizetőhelyek kezelése is megoldható, de a kifizetőhely-kezelés technikai okokból nem képezi a program részét automatikusan, az ilyen eseteket ügyfelenként kezeljük és állítjuk be.

Személyenként (jogviszonyonként), egy hónapon belül több azonos típusú kifizetés is lehetséges, ezek adatait a program göngyölíti.

A program kiszámítja és nyilvántartja az adókat, járulékokat, egészségügyi hozzájárulásokat, az adókedvezményeket és szakképzési hozzájárulást (EVA-s esetben is). Kezeli az EKHO bizonyos eseteit is.

Azt, hogy kinek melyik jövedelme után milyen adót, járulékot kell fizetni, az illető jogviszonyától és az alkalmazott számfejtési tételtől függ. A jogviszonyok és a számfejtési tételek tulajdonságai részben megadhatók. A program tartalmazza a gyakran előforduló jogviszonyokat, és ezek legtipikusabb számfejtési tételeit, az ezektől eltérő esetekben a konkrétan szükséges jogviszony vagy számfejtési tétel adatait a felhasználónak kell megadnia. Az egyes tételeknél fix adókulcsok és bizonylat nélkül elszámolható rész vagy költséghányad is megadható.

Személyi jövedelemadó:

A program három féle adóelőleg számítást kezel:

MuN - Munkáltatói

A munkaviszonyból származó rendszeres jövedelemnél az éves várható jövedelem (hozottat is figyelembe véve) és a szuperbruttósítás éves határának arányában kell szuperbruttósítani. A várható éves rendszeres jövedelmet a program úgy becsüli, hogy összeadja a hozott és már elszámolt jövedelmeket az aktuálisan számfejtettel, az év hátralévő hónapjaira pedig havonta az aktuálisan számfejtettet tételezi fel.

A munkaviszonyból származó nem rendszeres jövedelemnél akkor kell szuperbruttósítani, ha a várható éves rendszereshez hozzáadva a hozott és már elszámolt nem rendszeres átlépi az éves határt.

NSB - Nem szuperbruttósítandó, amíg a határt el nem éri

A dolgozó nyilatkozhat, hogy ezt kéri, ekkor mindaddig nem kell szuperbruttósítani, amíg a hozott és az általunk számfejtett jövedelem át nem lépi a szuperbruttósítás éves határát.

SzB - Az első forinttól szuperbruttósítandó

A dolgozó nyilatkozhat, hogy ezt kéri, ekkor a teljes jövedelemre szuperbruttósítás kell.

A fentiekből a dolgozónál megadott algoritmus kiszámolja a kiegészített adóalapot, ami csökkentendő a családi adókedvezménnyel. A program a maradék adóalapból számol 16% SZJA előleget, amit még csökkenthet a súlyos fogyatékos adókedvezménye.

Az összevont adóalapot az érdekképviseleti tagdíjjal is lehet csökkenteni.

Adókedvezményként a program figyelembe veszi a súlyos testi fogyatékosságot (minimálbér 5%-a) és a családi kedvezményt is. A program általában nem figyeli a jogszabály szerinti értékhatárokat, így egyes tételeket kétfelé kell bontani (pl. egy összeghatárig adómentes és a fölött adóköteles részre) és a számfejtésben ezeket megfelelően alkalmazni. A program nem minden tétel összegét számolja ki, ezeket a felhasználónak kell kiszámolnia és egy összegben beírnia (pl. gyermektartás, egyéb levonások, stb.).

A számfejtéskor meg kell adni a hónap különböző okok miatt a TB szempontjából kieső napjait, megbízásnál a biztosítási kötelezettség napjait. A program figyelembe veszi a kifizetésből a járulékalapot képező jövedelmet, a járulékalap felső határát és akiknél szükséges a minimum járulékalapokat.

A máshol fizetett nyugdíjjárulék alapját is beszámíttathatjuk a maximális járulékalapba. Az egyes napokra vonatkozó nyilvántartás elsődlegesen a TB (biztosított és kieső napok) szempontjai szerint készül, de ezen belül lehetőség van a munka- és pihenőnapok, fizetett- és betegszabadság, stb. megkülönböztetésére. Így lehetőség van egyes tételek számfejtésekor a megkülönböztetett napok automatikus beszámítására.

Számfejtéskor adhatjuk meg az egyes tételeken szereplő összegek könyvelési helyét is. Ha a céget MAKRODIGIT programmal könyveljük, akkor a megfelelő rovatok (főkönyvi számlák) menüjéből választhatunk. Ilyenkor kettős könyvelésnél minden adat, egyszeres könyvelésnél a kifizetés és a TB befizetés adatait a program gépi úton át tudja vezetni a könyvelésbe. Más esetben 5 jegyű kódszámot írhatunk be a gyűjtéshez.

Bérjegyzéket külön laponként, vagy egy lapra több személy felsorolásával is nyomtathatunk.

Különböző összesítések, gyűjtések és listák is nyomtathatók.

A cég egészére kaphatunk tételes, könyvelési, naptári vagy címlet összesítőt.

 

A havi adó és járulék bevallások (xx08, xx58) személyekre bontott adatai átküldhetők az APEH kitöltő programjába (ÁNYK) és ezen keresztül közvetlenül beadhatók.

 

A különféle T104x bejelentő adatlapok adatai szintén átküldhetők az ÁNYK programba és ezen keresztül beadhatók. Az OEP 1.4-es nyomtatványához a személyi és cégadatok szintén átadhatók az ÁNYK programba.

Személyi összesítésnél megkaphatjuk a kifizetésenkénti vagy havonkénti összegeket és a tételes éves összesítést, TB járulék és kieső idő nyilvántartást, igazolást a levont járulékokról, NYENYI adatszolgáltatáshoz szükséges adatokat.

Ezek alapján az adóbevallás, adatszolgáltatás kézzel is tölthető, módosítható.

Igazolások:

 • a nyilvántartásba vételről
 • munkanélküli járadékhoz
 • a járulékalapot képező jövedelemről és a levont járulékokról
 • munkáltatói igazolás

Adatlapok:

 • adóköteles jövedelmekről (Kilépő Adatlap)
 • tartási kötelezettségekről

Nyilatkozatok:

 • a költséghányadról,
 • az adószámítás módjáról,
 • az adóbevallás módjáról

Külön felhívjuk a figyelmet arra, hogy a program nem alkalmazható:

 • TB kifizetőhelyekhez,
 • részletes munkaidő nyilvántartásra, változó munkarendhez,
 • külföldön végzett munkához, külföldről származó jövedelmekhez,
 • közalkalmazotti, közszolgálati, stb. jogviszonyhoz.